Samarbeidspartnere

Brannvernlederkurs i Førde, Sogn og Fjordane

Kurset vil ta for seg følgende temaer og emner:

Branntekniske lover og forskrifter

- Myndighetenes rolle

- Brann- og eksplosjonsvernloven

- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

- Tidligere lovverk

 

Brannforløp og røykutvikling

- Hvor raskt utvikler en brann seg?

- Hvorfor er røyken så farlig?

 

Brannårsaker og samfunnsmessige konsekvenser

- Hva er de hyppigste årsakene?

- Hvorfor brenner det så ofte?

 

Krav til risikoanalyser

-Hva er en risikoanalyse

-Hvor omfattende skal den være

 

Manuelt håndslokkeutstyr

- Hvilke slokkemidler er egnet til ulike typer branner?

- Når og hvordan skal kontroll og vedlikehold gjennomføres?

 

Ansvar

- Eiers ansvar

- Brukers ansvar

 

Brannvernleders rolle

- Hva er mitt ansvar?

- Hvordan skal jeg komme i gang?

- Hva kan jeg kreve av eier?

 

Brannteknisk dokumentasjon og instrukser

- Hva bør og skal dokumentasjonen inneholde?

- Hvilke instrukser bør foreligge?

- Sjekklister for intern- og eksternkontroll

 

Passive og aktive brannsikringstiltak

- Branntekniske begreper; branncelle, brannbelastning, brannvegg med mer.

- Brannalarmanlegg

- Automatisk slokkeanlegg

- Røykventilasjon

 

Øvelsesplanlegging og opplæring

- Krav i forskriften, hvordan oppfylle disse?

- Hvordan planlegge og gjennomføre øvelse og opplæring av ansatte?

 

Rømningsveier

- Hvilke krav stilles i forskriftene?

- Utforming og merking

 

Offentlig brannsyn og intern branninspeksjon

- Intern branninspeksjon

- Offentlig brannsyn

- Brannvesenets organisering og innsatsmuligheter

Sted: Kurssenteret, Flovegen 12 i Førde
Tid: på bestilling
Kontaktperson: Asbjørn Sivertsen +47 95887838, www.kurssenteret.com Asbjørn: 95887838


Pris: kr.5500,-

Online tester
Ta en online test

Kurssenteret, Flovegen 12, 6800 Førde | Telefon: +47 95 88 78 38 | E-post Kurssenteret | Org.nr. NO 987 748 397

Nordic Safety AS  Flovegen 12, 6800 Førde | Telefon: +47 95 49 33 11 | E-post  Nordic Safety | Org.nr. NO913 153 243MVA

Avdelingskontor Florø, Botnaneset 37 (Bygg37) Fjord Base